27 argument för Peas on Earth konceptet

artaker.jpg

PeasOnEarth är idén att utvinna gröngödsel, etanol, fibrer och protein från ärtväxter. Det kan få många positiva följder. Utan att överdriva så kan det faktiskt bidra till att rädda världen. Dina vardagsval har stor betydelse!

GRÖNGÖDSLING

1) Först odlar bonden ärter för naturligt ekologisk gröngödsling. Ärten är en ettårig växt som binder kväve från luften i sitt rotsystem, och när rotsystemet bryts ner kan nästa gröda ta upp näringen.

2) Bonden spar pengar på att slippa köpa dyr konstgödsel, och behöver inte betala bränsle för att sprida den heller.

3) Det går åt mineraler, elektricitet och plast för att tillverka och förpacka konstgödsel, och olja för att frakta den. Ärtan gör jobbet på plats med gratis solenergi.

4) Ekologisk gröngödsling minskar övergödningen i bäckar, sjöar och hav, eftersom kvävet i ärtans rötter inte lakas ur av regn som konstgödseln gör. Näringen stannar i jorden och tas upp av gårdens växter nästa år, istället för att ställa till problem vid algblomningen i havet 100 mil bort.

FORDONSBRÄNSLE

5) Ärtväxtens socker och stärkelse förädlas hemma hos bonden i en mobil fabrik till fordonsbränsle, det vill säga etanol som kan blandas till E85 eller användas som den är (E100). Etanolen kan bonden sälja och få inkomst av, eller använda själv för att minska sina kostnader för bränsle.

6) Om bonden säljer etanolen så slipper bilisterna i närområdet köpa fossilt bränsle som fraktats över halva jordklotet. Kortare transporter är bra eftersom det minskar resursslöseriet. En stor del av den olja som går åt till att frakta oljan och utvinna bensin eller diesel är ju ”bortkastad”.

7) Färre oljetransporter på haven är bra för djurlivet. I dag blir fåglar, däggdjur och fiskar förgiftade när stora skepp diskar sina tankar ute på havet, eller ännu värre, går på grund och släpper ut all olja i vattnet.

8) Lokalt producerad etanol kan dessutom vara billigare att köpa för bilisten än vad bensin är. Det beror bland annat på att importerade, miljöfarliga bränslen beskattas högre än lokalt producerade, ekologiska bränslen.

9) Ärtan som växer tar upp koldioxid ur luften. Det innebär att koldioxidutsläpp från bilar som körs på etanol ingår i det naturliga kretsloppet. Att minska mängden koldioxid i luften är vår chans att räta upp klimatet och hela jordens ekosystem.

10) Efterfrågan på lokalt framställd etanol kan öka värdet på landsbygdens fastigheter. I dag säljs ett hus på landsbygden för mindre pengar än det kostar att bygga. Samtidigt säljs hus i städerna för summor som folk med normal inkomst bara kan drömma om. Högre värderade fastigheter gör det lönsamt att underhålla husen, och då kan och vågar folk bo kvar. Utvecklingen i dag liknar ”sisten kvar sitter med Svarte-Petter”. Tillåts husen förfalla för att det inte lönar sig att reparera dem, så flyttar även den siste bonden till stan och tar ett kontorsjobb som ger råd att köpa ett stadshus. Staden är beroende av landet för livsmedelsförsörjningen – men om ingen har råd att bo på landet, vem ska då producera maten?

11) Sverige slipper importera så mycket olja. Det förbättrar handelsbalansen och därmed landets ekonomi.

12) Om Sverige minskar sitt beroende av olja så minskar även landets sårbarhet vid internationella konflikter. De som var med på 1940-talen och 1970-talen vet vad ransonering får för effekter på ett samhälle.

13) Lokal bränsleförsörjning minskar blodiga konflikter. Saddam invaderade Kuwait för att komma över deras oljekällor. Förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle har alla nationer tillgång till.

FIBRER

14) Ärtans fibrer kan bli pellets som eldas och ger värme och elektricitet hos bonden. Det minskar behovet av miljöfarlig kolkraft och kärnkraft.

15) Alternativt kan fibrerna kanske användas till tyg, papper, rep eller vid livsmedelsproduktion. Visste du att det fina blustyget viskos är gjort av träfibrer? Riktigt fint papper kan vara gjort av lump, det vill säga begagnat tyg. Viskosfibrer, eller cellulosa-xantogenat som det egentligen heter, används även i korvskinn. Det förekommer att ärtfibrer blandas i bröd för att göra brödet nyttigare. Försäljning av ärtfibrer kan ge inkomster till bonden.

16) Fibrerna kan ge material till lokal industri. Det ger jobb och försörjning åt bygdens invånare.

PROTEIN

17) Även ärtproteinet utvinns i den mobila fabriken hos bonden. Ärtproteinet är lättlösligt och därför bra mat för alla djur som bara har en mage, men lite för snabb mat för kor som har fyra magar. Proteinet kan sänka gårdens foderkostnader eller ge inkomst vid försäljning.

18) Ärtprotein består av många olika aminosyror. För människor är det viktigt att få i sig fullvärdigt protein, det vill säga protein som innehåller de 8-10 essentiella aminosyror som kroppen behöver men inte själv kan tillverka. Ärtprotein är fullvärdigt protein. I koncentrerad form är det nästan rent från socker och fett. Därför är ärtprotein populärt som bantningsmedel, kosttillskott för muskelbyggare och för att hjälpa sjuka att snabbt läka och återhämta sig. Det används också som tillsats i charkprodukter som korv, hamburgare och leverpastej. Vissa personer är dock allergiska mot ärtprotein. Ärtprotein kan lösa en del av felnäringsproblemen i världen.

19) Lokal förädlng av proteinet kan ge jobb i bygden.

20) Miljöaktivister gillar ärtprotein. Under normala omständigheter krävs det betydligt mindre färskvatten och andra resurser för att framställa ett kilo ärtprotein än ett kilo köttprotein. Köttdjur i stordrift släpper ut mängder av metangas som är en 20-25 gånger aggressivare växthusgas än koldioxid.

21) Vegetarisk mat är billigare för konsumenterna. Enda undantaget är när jordbruksstöd, transportstöd och marknadskonjunkturer snedvrider konkurrensen.

22) När detta skrivs (februari 2008) slaktar Europas bönder ut sina grisar eftersom marknadens ensidiga efterfrågan på vete drivit upp priserna så att bönderna inte har råd att ge djuren mat. Köttöverskottet som blir följden medför att bönderna inte ens får betalt för sina kostnader och därför riskerar att gå i konkurs. När köttberget är slut finns det färre bönder och grisar och då uppstår köttbrist, vilket innebär att fläskkött blir dyrt för konsumenterna igen. Ärtan vore bra alternativmat för de hungriga grisar som inte kan få vete.

23) Vegetarianer, djurrättsaktivister och hälsorådgivare gillar ärtprotein. Om västerlänningar åt mindre kött och mer vegetariskt protein skulle många välfärdssjukdomar försvinna, och incitamenten för plågsamma djuruppfödningsmetoder och långa slaktdjurstransporter minska.

24) Det protein som används i Sverige idag till vegetarianer och till produktion av animaliskt protein ( mjölk, ägg eller kött) kommer nästan oavkortat från Brasilien som sojamjöl. Sojaproduktionen står ensamt för 12% av växthuseffekten genom svedjebruk i Amasonas.

FLER FÖRDELAR

25) Genom att ersätta sojaprotein med lokalt odlade ärtor och bönor ersätts även 65% av konstgödningsbehovet genom ärtans förmåga att binda kväve. De strukturförbättring som jorden får kallas förfruktsvärde och ger en skördeökning på upp till 15% på nästkommande gröda.

26) Genom de odlingsmetoder som Ecoetanol har utvecklat binds även stora mängder kol till jorden som därmed minskar halten koldioxid i atmosfären. Varje kilometer körd på ärtetanol enligt peas on earth konceptet binder 800 gram koldioxid.

27) Inkomsterna från produktionen hamnar hos många människor framförallt på landsbygden vilket skapar bättre överlevnadsvillkor där och mindre avflyttningsbehov.