(Svenska) Peas on Earth presenterad för UNESCO

Kommentarer

(Svenska) Mat, energi och välstånd från en fruktbar jord…

[lang_en] 

artaker.jpg

Growing peas can have many positive effects. Without exaggerating, it can actually help to save the world. Your everyday choices are important – have you thought about what products you choose to buy and why? Learn more about our arguments for pea-ethanol.[/lang_en][lang_se]artaker.jpgÄrtodling kan få många positiva följder. Utan att överdriva så kan det faktiskt bidra till att rädda världen. Dina vardagsval har stor betydelse – har du tänkt igenom vilka produkter du väljer att köpa och varför? Läs mer om våra argument för ärtetanol.[/lang_se]

Comments (71)

(Svenska) Nu finns vi på nätet

[lang_se]Välkommen till PeasOnEarth och Ecoetanol@ Sweden AB. Här kan du läsa mer om oss och hur man kan framställa fordonsbränslet etanol till bra pris för en lokal marknad (se produktionsfakta). Bokmärk och kom tillbaka för nyheter![/lang_se][lang_en]Welcome to PeasOnEarth and Ecoetanol @ Sweden AB. Here you can read more about us and how to produce vehicle fuel ethanol at a good price for a local market (see production data).Bookmark and come back for news! [/lang_en]

Comments (9)