Arkiv Ärter

(Svenska) Mat, energi och välstånd från en fruktbar jord…

[lang_en] 

artaker.jpg

Growing peas can have many positive effects. Without exaggerating, it can actually help to save the world. Your everyday choices are important – have you thought about what products you choose to buy and why? Learn more about our arguments for pea-ethanol.[/lang_en][lang_se]artaker.jpgÄrtodling kan få många positiva följder. Utan att överdriva så kan det faktiskt bidra till att rädda världen. Dina vardagsval har stor betydelse – har du tänkt igenom vilka produkter du väljer att köpa och varför? Läs mer om våra argument för ärtetanol.[/lang_se]

Comments (92)