(Svenska) Om Ecoetanol @ Sweden AB

[lang_en]Ecoetanol @ Sweden AB is owned by the inventor and founder Janne Lundh in Munkflohögen (north of Östersund in Jämtland county). Janne has previously developed the progressive sawblade www.SmartCut.se

Ecoetanol @ Sweden AB develops facilities for the production of ethanol from legumes and sells the necessary maintenance services. The facility accommodated in containers and can therefore be set at the appropriate location of production. This means that raw materials do not have shipped.

The first plant is scheduled to be ready for ethanol production autumn 2010. Farmers who want to buy into the factory can contact janne@munken.se, tel +4646 286 4610 or cellphone +4673-847 68 74 / +4673 800 22 86[/lang_en][lang_se]Smartcut med musik 1 – iPhone.m4vSmartcut med musik 1.mov

Ecoetanol @ Sweden AB ägs av uppfinnaren och grundaren Janne Lundh i Munkflohögen (norr om Östersund i Jämtlands län). Janne har tidigare utvecklat det progressiva sågblade

www.SmartCut.se                                                                          Ecoetanol @ Sweden AB utvecklar anläggningar för produktionav etanol från ärtväxter samt säljer nödvändiga underhållstjänster. Anläggningen ryms i containrar och kan därför ställas upp på lämplig produktionsplats. Det innebär att råvaran inte behöver fraktas.

Den första fabriken planeras vara klar för etanolproduktion hösten 2010. Lantbrukare som vill köpa in sig i fabriken kan kontakta janne@munken.se, tel +4646 286 4610 eller +4673-847 68 74 / +4673 800 2286[/lang_se][lang_en][/lang_en][lang_se][/lang_se]